top of page
albertgasserveis

albert gas arquitectura – arquitecte tècnic a amposta

Albert Gas Arquitectura Tècnica a Amposta. Ens presentem com un estudi d'arquitectura tècnica i rehabilitació, amb una gran passió pel nostre treball. Amb una experiència de més de cinc anys en el camp de l'edificació, ens dediquem a crear espais que reflecteixin la teva personalitat i satisfacin les teves necessitats. Amb una passió inquebrantable per la nostra feina, ens embarquem en cada projecte amb entusiasme i dedicació.

 

El nostre despatx d’arquitectura tècnica a Tortosa va ser fundat l'any 2019, en un context ple de reptes, vam decidir llançar-nos a l'aventura. Vam néixer com a estudi d'arquitectura tècnica a Tortosa, amb la determinació de convertir els projectes en realitats tangibles. Amb despatx professional a Tortosa i Barcelona, el nostre equip d'arquitectes tècnics està altament qualificat per acompanyar-te en totes les fases del teu projecte, des de la conceptualització fins a la seva execució final. Ens dediquem a comprendre les teves necessitats i oferir-te solucions creatives i eficients que s'adaptin al teu pressupost i al teu estil.

Què t’ofereix el nostre equip d’arquitectes tècnics a Amposta?

1) Oferim un coneixement expert en diferents àrees d'actuació, com ara rehabilitacions, restauracions, obres monumentals i noves construccions. Gràcies a la nostra experiència i estudis en edificis de diverses dimensions, des de blocs d'habitatges fins a edificis monumentals i equipaments.

 

2) Gestionem el patrimoni dels clients per tal d'atorgar un valor just a la recuperació patrimonial.

 

3) Convertim els projectes en realitat mitjançant la resolució de reptes inherents a la construcció.

 

4) Assegurem que l'arquitectura i la construcció es realitzin amb excel·lència, garantint un nivell de confiança adequat a les característiques de cada obra.

 

5) Assegurem el compliment dels terminis i els costos de les obres.

Quins serveis ofereix el nostre equip d’arquitectes tècnics a Amposta?

Projectes i llicències: Després d'un primer contacte amb el client, per a conèixer i entendre les seves propostes, procedem a la redacció de tota la documentació tècnica, garantint el compliment de la normativa vigent. A continuació, iniciem el procediment davant les diferents administracions (Generalitat, Oficina d'Habitatge, Ajuntaments, etc.) per a l'obtenció de la corresponent llicència.

 

 • Rehabilitació de façanes i gestió de subvencions

Actuacions en tota mena de façanes, catalogades o no.

 

 • Projectes de legalització

Legalització d'obres realitzades sense llicència prèvia.

 

 • Reformes

Reformes integrals o parcials d'habitatges i/o locals

 

 • Canvi d'ús i segregacions

Adequació de local a habitatge i segregació d'habitatges, respectant totes les normatives.

 

 • Gestió d'obertura d'activitats

Llicències i gestions per a poder iniciar tot tipus d'activitats.

 

Certificats I informes: Per a la realització de determinats tràmits, com la compravenda d'un immoble, lloguer o legalització, és necessari un document redactat per un tècnic competent. Nosaltres ens encarreguem de la presa de les dades necessàries per a redactar el document, segons les exigències de cada tràmit.

 

 • Cèdules d'habitabilitat

Tramitació de cèdules d'habitabilitat de primera i segona ocupació.

 

 • Inspecció tècnica de l'edifici (ITE)

Certificats d'aptitud d'edificis unifamiliars i plurifamiliars.

 

 • Taxacions d'edificacions

Valoració econòmica d'habitatges i edificis existents.

 

 • Certificats d'eficiència energètica

Tramitació de certificats d'eficiència energètica d'habitatges i/o locals.

 

 • Informes de Patrimoni

En cas d'edificis catalogats, redacció i tramitació de l'Informe Previ de Patrimoni.

 

Gestió integral de projecte: Per a facilitar i garantir la correcta execució d'un projecte, és necessària una bona gestió. Ens encarreguem de realitzar el seguiment, la planificació i la presa de decisions des de l'inici de la redacció del projecte, durant l'execució de l'obra i en la fase de final d'obra, fins al lliurament de l'obra.

 

 • Direcció d'obra i direcció d'execució d'obra

Coordinació de totes les fases del projecte i de l'obra.

 

 • Coordinació de seguretat i salut

Control de l'aplicació de les mesures de seguretat i salut, tant col·lectives com individuals.

 

 • Gestió de fase postvenda

Tracte amb els nous propietaris i control de la fase de repassos.

Quins son els honoraris del nostre despatx d’arquitectes tècnics a Amposta?

Tradicionalment, les professions liberals estaven regulades per tarifes d'honoraris que fixaven el preu mínim a cobrar per a cada activitat. Això feia que molts professionals no fessin un càlcul dels costos econòmics dels seus treballs i que la seva proposta d'honoraris es basés en aquestes tarifes.

 

Això va canviar amb la liberalització de les professions, que va entrar en vigor el 1997. A partir d'aleshores, els professionals poden fixar els seus honoraris lliurement, d'acord amb els criteris de la Llei 3/1991 de competència deslleial i de la Llei 15/2007 de defensa de la competència.

 

Aquesta liberalització va comportar la derogació del Reial Decret 314/1979, que establia les tarifes d'honoraris dels aparelladors i arquitectes tècnics. En lloc de les tarifes d'honoraris, es va aprovar un barem orientatiu d'honoraris que també va ser derogat posteriorment. Des d'aleshores, els arquitectes tècnics han d'informar els seus clients dels serveis que ofereixen i dels honoraris que es proposen cobrar.

 

Aquesta informació s'ha de proporcionar per escrit i amb el vistiplau del client.

 

Per calcular els honoraris, els arquitectes tècnics han de tenir en compte les diferents tasques que s'han de realitzar, el temps de dedicació per a cadascuna, els costos directes, els indirectes i les despeses generals de l'exercici de la professió.

 

Albert Gas Arquitectura, amb despatx físic a Tortosa, ofereix una proposta d'honoraris molt ajustada per als seus clients de les Terres de l'Ebre. Aquesta proposta permet als clients obtenir una prestació de qualitat dels serveis d'Albert Gas Arquitectura sense risc de temeritat econòmica ni tècnica per al despatx.

Quins son els passos a seguir per treballar junts?

Contacta amb nosaltres i els nostres arquitectes tècnics a través del nostre lloc web https://www.agasarquitectura.com/, on trobaràs el nostre correu electrònic i telèfon a la secció de contacte.

 

Un cop establert el primer contracte i tingueu clar quin és el possible encàrrec, concretarem una visita a l'edifici per determinar l'abast de les obres. A continuació, elaborarem un pressupost dels honoraris dels serveis a realitzar. Un cop acceptat pel client, començarem a treballar conjuntament.

Com puc sol·licitar un pressupost d’arquitectes tècnics a Amposta?

A través del nostre correu electrònic: agascugat@gmail.com o trucant directament al telèfon 630810759, explica’ns el teu projecte o encàrrec i obtindràs un pressupost ajustat sense compromís.

bottom of page