top of page
albertgasserveis

albert gas arquitectura – arquitecte tècnic a sant carles de la ràpita

Albert Gas Arquitectura Tècnica amb presència a Sant Carles de la Ràpita, presentant-se com un reconegut despatx especialitzat en arquitectura tècnica i rehabilitació, amb una dedicació apassionada pel nostre quefer. Amb una experiència en el sector de la construcció, constituïm un grup altament actiu i dinàmic, amb l'objectiu prioritari d'escoltar les necessitats dels nostres clients i d'innovar de forma contínua, integrant noves tècniques i materials als nostres projectes.

L'origen del nostre despatx d'arquitectura tècnica a Tortosa es remunta a l'any 2019, un període de reptes que ens va impulsar a desenvolupar la nostra formació in situ. Amb la selecció minuciosa de materials i solucions constructives, hem donat vida als somnis dels nostres clients. 


Amb seu a Tortosa i Barcelona, el nostre creixement professional en aquesta etapa desafiadora es destaca per la consistència en la elecció de materials i sistemes respectuosos amb l'economia i el medi ambient, adaptant-los de manera personalitzada a les necessitats concretes dels nostres clients.
 

Què t’ofereix el nostre despatx d’arquitectura tècnica Sant Carles de la Ràpita?

Al nostre despatx:

 

  • Brindem una especialització destacada en diverses àrees d'intervenció, com ara la rehabilitació, la restauració, les obres monumentals i els projectes de nova construcció. Amb una rica experiència i estudis consolidats en la concepció i implementació d'edificis de diferent envergadura, des de conjunts residencials fins a construccions monumentals i instal·lacions.

 

  • Dirigim el patrimoni dels nostres clients amb la finalitat de donar un valor equitatiu a la preservació del patrimoni.

 

  • Transformem amb habilitat els projectes en realitat, superant els reptes intrínsecs a la construcció amb solucions creatives.

 

  • Vetllem per aconseguir que l'arquitectura i la construcció es desenvolupin amb una excel·lència incontestable, assegurant un nivell de confiança apropiat a les característiques úniques de cada obra.

 

  • Assegurem el compliment meticulós dels terminis i els costos establerts per a les obres.

Quins són els serveis que et pot oferir el nostre equip d’arquitectes tècnics a Sant Carles de la Ràpita?

Després de la nostra primera trobada amb el client per entendre les seves idees, comencem a elaborar tota la documentació tècnica, assegurant el compliment de la normativa actual. Posteriorment, iniciem els tràmits amb les diferents autoritats (Generalitat, Oficina d'Habitatge, Ajuntaments, etc.) per obtenir les corresponents autoritzacions.

 

• Rehabilitació de façanes i gestió de subvencions

Accions en tot tipus de façanes, tant catalogades com no catalogades.

 

• Projectes de legalització

Legalització d'obres realitzades sense llicència prèvia.

 

• Reformes

Transformacions completes o parcials de residències i/o locals.

 

• Canvi d'ús i subdivisions

Adaptació de locals a habitatges i subdivisió d'habitatges, sempre seguint les normatives vigents.

 

• Gestió d'obertura d'activitats

Autoritzacions i tràmits per iniciar qualsevol tipus d'activitat.

 

Certificats i Informes: Per a diversos procediments, com la compravenda d'una propietat, lloguer o regularització, és imprescindible un document redactat per un professional competent. Ens encarreguem de recopilar les dades necessàries per redactar el document, adaptant-nos a les especificitats de cada tràmit.

 

• Cèdules d'habitabilitat

Gestió de cèdules d'habitabilitat per a primera i segona ocupació.

 

• Inspecció tècnica de l'edifici (ITE)

Certificats d'aptitud per a edificis unifamiliars i plurifamiliars.

 

• Taxacions d’edificis

Valoració econòmica d'habitatges i edificis existents.

 

• Certificats d'eficiència energètica

Gestió de certificats d'eficiència energètica per a habitatges i/o locals.

 

• Informes de Patrimoni

En cas d'edificis catalogats, redacció i tramitació de l'Informe Previ de Patrimoni.

 

Gestió Integral de Projecte: Per facilitar i assegurar una execució precisa d'un projecte, una bona gestió és imprescindible. Ens encarreguem del seguiment, la planificació i la presa de decisions des de l'inici de la redacció del projecte fins al lliurament final de l'obra.

 

• Direcció d'obra i direcció d'execució d'obra

Coordinació de totes les fases del projecte i de l'obra.

 

• Coordinació de seguretat i salut

Supervisió de l'aplicació de mesures de seguretat i salut, ja siguin col·lectives o individuals.

 

Gestió de la fase postvenda

Interacció amb els nous propietaris i control de la fase de revisió.

Quina serà la tarifació establerta pel nostre despatx d'arquitectura tècnica a Sant Carles de la Ràpita?

Per a la determinació de les tarifes, els professionals de l'arquitectura tècnica han de prendre en consideració les diverses responsabilitats associades, el temps dedicat a cada una, els costos directes, els indirectes i les despeses generals relacionades amb l'exercici de la professió.

 

Albert Gas Arquitectura, amb seu física a Tortosa, presenta una proposta tarifària meticulosament ajustada per a la clientela de les Terres de l'Ebre. Aquesta proposta garanteix als clients la recepció de serveis d'excel·lència de la part d'Albert Gas Arquitectura, eliminant qualsevol preocupació relativa a la temeritat econòmica o tècnica associada al despatx.

Quins procediments cal seguir per a col·laborar?

Si desitges treballar amb els nostres professionals en arquitectura tècnica, et convidem a contactar-nos a través del nostre lloc web https://www.agasarquitectura.com/. Tota la informació de contacte, incloent-hi el correu electrònic i el número de telèfon, està disponible a la secció de contacte.

 

Un cop formalitzat el primer contracte i hagis definit l'encàrrec previst, coordinarem una visita a l'edifici per determinar amb precisió l'abast de les obres. A partir d'aquí, desenvoluparem un pressupost detallat dels honoraris pels serveis planificats. Amb l'aprovació del client, iniciarem la col·laboració conjunta.

Com és sol·licita un pressupost de serveis d’arquitectura a Sant Carles de la Ràpita?

Posa't en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic agascugat@gmail.com o trucant al 630810759. A Albert Gas Arquitectura estem per escoltar les teves idees i projectes, i amb aquesta informació, podrem proporcionar-te una estimació personalitzada de costos, sense cap tipus de compromís.

bottom of page