top of page
canvi d'us albert gas

albert gas arquitectura - canvi d’ús de local comercial/oficines a habitatge a L’Ametlla de Mar

Vols convertir el teu local comercial en un habitatge? Albert Gas Arquitectura ofereix serveis de canvi d’ús de locals comercials o oficines en habitatges a L’Ametlla de Mar.

Els preus dels habitatges són alts i trobar un espai residencial pot ser difícil. Per això, cada vegada més persones consideren l'opció de convertir un local comercial en un habitatge.

Aquesta alternativa és atractiva per la seva assequibilitat i la seva adaptabilitat a reformes. No obstant això, no tots els locals comercials són aptes per a aquest canvi d'ús. És important consultar amb un professional  per garantir que es compleixen els requisits normatius i tècnics.

Albert Gas Arquitectura és una empresa d'arquitectura amb experiència en el canvi d'ús de locals comercials en habitatges. Ens encarregarem de tot el procés, des de l'assessorament inicial fins a l'obtenció de les llicències necessàries.

Si estàs interessat en convertir el teu local comercial en un habitatge, no dubtis a contactar amb nosaltres. T'oferim un pressupost sense compromís.

Què és un canvi d'ús d'un edifici?

Un canvi d'ús és la modificació de l'ús d'un edifici o part d'un edifici. Per exemple, convertir un local comercial en un habitatge.

Els canvis d'ús estan regulats per la normativa urbanística del municipi on es troba l'edifici. A més, també poden estar subjectes a la normativa d'edificació.

Per tant, per fer un canvi d'ús, és important consultar amb un professional de l'arquitectura o l'enginyeria, que t'ajudi a complir amb la normativa vigent.

Quins són els tipus de canvi d'ús d'un edifici?

Hi ha dos tipus de canvi d'ús d'un edifici:

  • Canvi d'ús total: És el canvi de l'ús de tot l'edifici. Per exemple, convertir un edifici comercial en un edifici d'habitatges. En aquest cas, la normativa a aplicar és la mateixa que si es construís un edifici nou.

  • Canvi d'ús parcial: És el canvi de l'ús d'una part de l'edifici. Per exemple, convertir una oficina en un habitatge. En aquest cas, la part afectada ha de complir amb la normativa vigent, tant urbanística com la d’edificació i habitatge.

Què diu la normativa si vull convertir el meu local en un habitatge a L’Ametlla de Mar?

Els canvis d'ús d'edificis estan regulats per dues normatives principals:

 

  • La normativa urbanística: Regula l'ús dels terrenys i dels edificis. En el cas dels canvis d'ús, la normativa urbanística determina si un edifici o part d'un edifici és susceptible de ser destinat a un nou ús.

  • La normativa de l’edificació i habitatge: Regula els requisits tècnics i de seguretat dels edificis. En el cas dels canvis d'ús, la normativa determina si un edifici o part d'un edifici compleix amb els requisits necessaris per al nou ús.

Criteris urbanístics.

La normativa urbanística regula els canvis d'ús d'edificis a través dels següents criteris:

  • El planejament urbanístic: El planejament urbanístic és el document que regula els usos dels terrenys i dels edificis d'una zona determinada. El planejament urbanístic pot determinar que un edifici o part d'un edifici només pot tenir un determinat ús.

  • Els plans d'usos: Els plans d'usos són documents que determinen els usos dels edificis d'una zona determinada. Els plans d'usos poden permetre que un edifici o part d'un edifici canviï d'ús.

  • Les suspensions d'activitats: Les suspensions d'activitats són mesures que impedeixen que un edifici o part d'un edifici sigui destinat a un determinat ús.

Criteris de l’edificació.

La normativa de l’edificació i habitatge regula els canvis d'ús d'edificis a través dels següents criteris:

  • La superfície mínima: La normativa estableix una superfície mínima per a cada tipus d'ús. Per exemple, la normativa catalana estableix que la superfície mínima d'un habitatge és de 36 m².

  • Els espais tècnics: La normativa estableix els requisits mínims que han de complir els espais tècnics de cada tipus d'ús. Per exemple, la normativa catalana estableix que els habitatges han de tenir un espai de ventilació natural.

  • La seguretat: La normativa estableix els requisits mínims de seguretat que han de complir els edificis i les instal·lacions. Per exemple, la normativa catalana estableix que els habitatges han de tenir una sortida d'emergència.

Exemple:

Imaginem que un propietari vol convertir un local comercial en un habitatge. El planejament urbanístic permet que els locals comercials es puguin convertir en habitatges. La normativa estableix que la superfície mínima d'un habitatge és de 36 m². El local comercial té una superfície útil de 30 m². En aquest cas, el canvi d'ús no és possible perquè el local comercial no compleix amb els requisits de la normativa. El propietari hauria de fer obres per ampliar el local comercial fins a una superfície útil de 36 m².

Conclusió.

Els canvis d'ús d'edificis estan regulats per dues normatives principals: la normativa urbanística i la normativa. La normativa urbanística determina si un edifici o part d'un edifici és susceptible de ser destinat a un nou ús. La normativa determina si un edifici o part d'un edifici compleix amb els requisits necessaris per al nou ús.

Com es verifica la façana mínima en un canvi d'ús de local a habitatge a L’Ametlla de Mar?

La façana mínima en un canvi d'ús de local a habitatge es verifica a partir de la relació entre la superfície útil de l'habitatge i el seu perímetre de façana. La normativa catalana estableix que el perímetre mínim de façana exigible als habitatges és de S/9 metres lineals, on S és la superfície útil de l'habitatge.


Per exemple, un habitatge amb una superfície útil de 36 m² ha de tenir un perímetre de façana mínim de 4 m.


Si el local que es vol convertir en habitatge no compleix amb aquest requisit, és possible que calgui fer obres per ampliar la façana o reduir la superfície útil de l'habitatge.


Tanmateix a banda d’això, s’haurà de consultar paral·lelament les normatives municipals de la localitat on es vol implementar el canvi d’ús.

Com es verifica l'edificabilitat en un canvi d'ús d'habitatge a L’Ametlla de Mar?

Per verificar l'edificabilitat en un canvi d'ús d'habitatge, cal consultar amb l'ajuntament del municipi on es troba l'edifici.


L'edificabilitat és la quantitat màxima d'edificabilitat que permet el planejament urbanístic d'una parcel·la. Si l'edificabilitat està esgotada, no es pot fer més construcció en la parcel·la, inclosos els canvis d'ús.


Per tant, és important consultar amb l'ajuntament per saber si l'edificabilitat encara permet fer un canvi d'ús d'habitatge.

És possible convertir qualsevol local comercial en habitatge a L'Ametlla de Mar?

La resposta curta és no. Per convertir un local comercial en habitatge a L'Ametlla de Mar, és necessari complir amb una sèrie de requisits, tant urbanístics com d’habitatge i edificació. La conversió d'un local comercial en habitatge és possible, però està condicionada pel compliment d'una sèrie de requisits. És important consultar amb un professional  per determinar si un local comercial concret és viable per a la conversió en habitatge.

bottom of page