top of page
canvi d'us albert gas

albert gas arquitectura - canvi d’ús de local comercial oficines a habitatge a Amposta

A Albert Gas Arquitectura, oferim el servei de canvi d’ús de local comercial/oficines a habitatge a Amposta. 

En l'actualitat, molta gent està considerant convertir un local en un habitatge. Això es deu al fet que els preus dels habitatges són molt elevats i és difícil trobar un lloc per viure. Els locals comercials són una opció interessant perquè solen ser més econòmics i són fàcils de reformar. No obstant això, no tots els locals poden convertir-se en habitatges. És important consultar amb un professional per assegurar-se que es compleixen tots els requisits.

No dubti a demanar el seu pressupost de transformació de local comercial/oficines a habitatge a Amposta sense compromís.

Com sé si puc canviar l’ús del meu local comercial a habitatge a Amposta?

Quan un client vol fer un canvi d'ús de local a habitatge, primer s'ha de verificar si aquest canvi és viable, tenint en compte alguns aspectes determinats.

En primer lloc, s'ha de verificar la densitat màxima de l'edifici on es troba el local comercial. Aquesta densitat ens indica el nombre d'unitats permeses en l'edifici en qüestió i la seva tipologia. En el cas d'habitatges, el nombre d'habitatges no podrà ser superior al resultat de dividir la superfície construïda total de l'edifici entre 80 metres quadrats.

Una vegada verificat que la densitat permet la creació d'un nou habitatge, el següent pas és tenir en compte que el futur habitatge haurà de tenir una sortida de fums fins a la coberta de l'edifici, la ventilació natural suficient, i la longitud de façana suficient a l'exterior (no a través de patis de ventilació).

D'altra banda, s'haurà de tenir en compte l'habitabilitat del futur habitatge. Aquesta haurà de complir amb el que s'estableix en el Decret 141/2012 sobre condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

Que ha de complir el nou habitatge a Amposta?

  • L'accés a l'habitatge ha de tenir lloc a través d'un espai públic, un espai comú o un espai annex a l'habitatge, al qual s'hi accedeixi de la mateixa manera.

  • La superfície útil ha de ser igual o superior a 36 metres quadrats.

  • L'habitatge ha de tenir, com a mínim, una sala d'estar-menjador, un bany i una cuina. Quan l'estada sigui un únic espai, ha de permetre la compartimentació d'una habitació de 8 metres quadrats, sense que la sala d'estar ni l'habitació perdin els seus requisits.

  • Si l'habitatge es desenvolupa en un sol nivell, ha de tenir practicables els següents espais: accés, bany, cuina, espai d'ús comú i una habitació.

  • La porta d'accés i els espais practicables han de tenir 80 centímetres d'ample.

  • L'ample mínim és d'1 metre en zones de recorregut entre estades practicables, i abans i després de cada porta s'ha de poder inscriure un cercle de 1,20 metres de diàmetre.

  • Les portes d'espais no practicables han de tenir un ample mínim de 70 centímetres.

  • L'ample de les escales (dins de l'habitatge) ha de ser de 90 centímetres com a mínim i l'altura de les baranes (no escalables) ha de ser de 90 centímetres.

  • L'altura lliure ha de ser de 2,50 metres com a mínim (en algun cas pot ser de 2,40 metres).

Quin és el primer pas per convertir un local en habitatge a Amposta?

La transformació d'un local pot ser un procés laboriós i onerós, ja que requereix una sèrie de tràmits i condicions tècniques.

 

El primer pas és sol·licitar un informe d'urbanisme per saber si l'immoble és susceptible de canvi d'ús. Si l'informe és positiu, cal contractar un tècnic d'edificació per elaborar el projecte de canvi d'ús. El projecte ha de complir una sèrie de condicions, com ara l'alçada mínima, l'accessibilitat i la seguretat. Un cop aprovat el projecte, cal sol·licitar la llicència de canvi d'ús a l'ajuntament. En cas de conflicte, és important tenir un document escrit segellat per l'ajuntament que així ho especifiqui i un informe d'urbanisme positiu.

Com es pot sol·licitar la llicencia de canvi d’us a l’ajuntament a Amposta?

Una vegada que es té l'aprovació que és possible sol·licitar un canvi d'ús, cal contractar un tècnic d'edificació per iniciar els procediments.

 

Els procediments inclouen la sol·licitud de la llicència de canvi d'ús i la llicència d'obres. La sol·licitud de la llicència de canvi d'ús requereix de l'informe d'urbanisme positiu que hem comentat anteriorment. La llicència d'obres és concedida per l'ajuntament i s'han d'abonar una sèrie de taxes. Un cop concedida la llicència d'obres, es pot començar les obres.

Quines són les gestions un cop finalitzades les obres a Amposta?

Una vegada que les obres estan acabades, cal fer una sèrie de tràmits per legalitzar l'habitatge. L'arquitecte tècnic ha d'emetre un informe de final d'obra i sol·licitar la llicència de primera ocupació. L'ajuntament també ha d'expedir una cèdula d'habitabilitat. Amb aquests tràmits, l'habitatge ja està oficialment registrat i acreditat que és un habitatge. Finalment, cal escripturar l'habitatge a través d'un notari.

Tots els locals és poden convertir en habitatge a Amposta?

No, si un local comercial no compleix amb els requisits necessaris nombrats anteriorment, no es pot convertir en habitatge. Aquests requisits són importants per assegurar que l'habitatge sigui segur i confortable i compleixi amb la normativa d’habitabilitat.

bottom of page