top of page
albertgas3

Cèdula habitabilitat a Tortosa

La cèdula d’habitabilitat és imprescindible per poder vendre o llogar un habitatge i contractar els serveis d’aigua o llum. A Albert Gas Arquitectura, disposen del servei de realització i tramitacions de cèdules d’habitabilitat a Tortosa. 

 

Som tècnics especialitzats en cèdules d’habitabilitat a Tortosa, creiem que és essencial proporcionar un servei altament especialitzat i local per evitar retards en el procés de cèdula d'habitabilitat.

 

Som conscients que aquest tràmit pot ser d'alta urgència per a vostè. El nostre compromís és realitzar la inspecció de manera oportuna, mantenint alhora els estàndards més elevats de professionalitat. Això és crucial per evitar futurs retards causats per requisits addicionals de la Generalitat o problemes de gestió ineficaç. Si necessita la cèdula d'habitabilitat amb urgència, confiï amb nosaltres.

Què és la cèdula d'habitabilitat?

La cèdula d'Habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d'habitabilitat indicades per la normativa vigent i que és apte perquè les persones puguin residir en ell.

 

Les dades que consten a la cèdula d’habitabilitat són:

 

L’adreça.

La superfície útil de l'habitatge.

La referència cadastral.

Les estances i els espais que componen l'habitatge.

El límit màxim d'ocupació.

Les dades del Tècnic competent que certifica l'habitatge.

La validesa del certificat.

Quin tipus de cèdules d'habitabilitat existeixen?

Hi ha tres tipus de cèdules:

 

Primera Ocupació, quan es tracta d'un habitatge de nova construcció

Primera Ocupació de Rehabilitació, quan l'habitatge ha estat rehabilitada o s'ha realitzat una intervenció important.

Segona Ocupació, quan es tracta d'habitatges ja existents.

Per a què serveix la cèdula d'habitabilitat?

La cèdula d'Habitabilitat, juntament amb el certificat d'eficiència energètica són necessaris per a realitzar operacions de compravenda d'immobles, llogar-los o cedir el seu ús. També serveix per a donar d'alta el subministrament d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions o altres serveis.

Com puc saber si el meu habitatge a Tortosa té la Cèdula d'Habitabilitat vigent?

Hi ha tres opcions:

 

Com a arquitectes tècnics, tenim accés a la plataforma IVT de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ens pots consultar, sense compromís, per correu electrònic que hi ha a la pagina web www.agasarquitectura.com o telefonant al 630 810 759.

Telefonant al 012, Generalitat de Catalunya.

Presencialment en l'Oficina d'Habitatge de Tortosa situada a la Pl. Gerard Vergés, 1, 43500 Tortosa, Tarragona.

Com puc sol·licitar el duplicat d'una cèdula d'habitabilitat vigent a Tortosa?

Presencialment i de manera gratuïta en qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) o bé a l’Oficina d'Habitatge de Tortosa.

Quan caduca la cèdula d'habitabilitat?

Els períodes de validesa de les Cèdules d'Habitabilitat són:

 

Cèdula d'Habitabilitat de Primera i Segona Ocupació, concedides abans del 2004, tenen una validesa de 10 anys.

Cèdula d'Habitabilitat de Primera i Segona Ocupació, concedides després del 2004 tenen una validesa de 15 anys.

Cèdules d'Habitabilitat de Segona Ocupació, concedides a partir de l'any 2013 tenen una validesa de 15 anys.

bottom of page