top of page
albert gas certificat energètic

Certificat eficiència energètica a Amposta

A Albert Gas Arquitectura, oferim el servei de redacció del certificat energètic a Amposta i obtenció de la corresponent etiqueta. El certificat energètic o certificat d’eficiència energètica és un document que informa sobre l’eficiència energètica d’un immoble. Un cop registrat en el registre oficial de la comunitat autònoma corresponent, s’obté l’etiqueta que classifica el nostre habitatge segons l’energia que consumeix.

 

El preu per l'elaboració del certificat energètic a Amposta i l'obtenció de la corresponent etiqueta depèn de diversos factors (ubicació, tipus d'immoble, superfície en metres quadrats, etc.). No obstant això, inclou la gestió completa:

 

  • Inspecció de l’habitatge.

  • Redacció de l’informe.

  • Visat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació.

  • Presentació de l’informe realitzat a l’ICAEN.

  • Seguiment de l’expedient i assessorament tècnic personalitzat.

 

No dubti en demanar el seu pressupost de certificar energètic a Amposta sense compromís.

Necessito un certificat d’eficiència energètica del meu edifici, habitatge o local a Amposta?

Des de l'1 de juny de 2021, tots els edificis existents que es vulguin vendre o llogar han de disposar d'un certificat d'eficiència energètica. Aquest certificat ha de ser elaborat per un tècnic qualificat i ha d'indicar l'eficiència energètica de l'edifici.

 

L'obligatorietat del certificat d'eficiència energètica per als edificis d'obra nova va entrar en vigor l'1 de novembre de 2007.

Què ens indica el certificat d'eficiència energètica?

Aquest document indica el consum d'energia que tindrà un edifici, habitatge o local per satisfer les seves necessitats energètiques en condicions normals. El consum d'energia es classifica en una escala de 7 lletres, en què la lletra A indica que l'edifici és més eficient i la lletra G indica que l'edifici és menys eficient.

Què s'ha de tenir en compte per a calcular la qualificació energètica?

Per a realitzar aquest càlcul, el tècnic ha de tenir en compte els següents factors:

 

  • La zona climàtica: el clima de la zona on es troba l'edifici té una influència directa en el seu consum energètic.

  • L'envolupant de l'edifici: la tipologia de la façana, la coberta i les finestres són elements que determinen la capacitat de l'edifici per conservar la calor o el fred.

  • Les instal·lacions: les instal·lacions de climatització, de generació d'aigua calenta i d'il·luminació són les responsables de la major part del consum energètic d'un edifici.

  • Les instal·lacions amb font d'energia renovable: les instal·lacions amb font d'energia renovable poden contribuir a reduir el consum energètic de l'edifici.

Per a què serveix el certificat d'eficiència energètica?

És important per als usuaris dels edificis, habitatges o locals, conèixer la despesa energètica que tindran aquestes entitats. Això és comparable amb l'etiqueta energètica que incorporen els grans i petits electrodomèstics, ja que és un aspecte que hem de tenir en compte a l'hora de realitzar un lloguer o una compra.

 

La certificació energètica ha de ser realitzada per un tècnic qualificat i registrada al Registre de Certificats d'Eficiència Energètica de cada comunitat autònoma. En el cas de Catalunya, aquest tràmit es realitza a través de l'ICAEN (Institut Català d'Energia).

 

El certificat té una validesa màxima de 10 anys, excepte quan la qualificació energètica sigui una lletra G, en aquest cas la validesa és de 5 anys.

 

Com a tècnics certificadors, també és important conèixer les nostres obligacions. Com a mínim, hem de realitzar una visita presencial a l'immoble, hem de realitzar recomanacions de millora i hem d'oferir col·laboració a l'ICAEN per a verificar la certificació, en cas de ser necessari.

 

Un cop registrat el certificat, l'Administració verifica la informació i posteriorment emet l'etiqueta d'eficiència energètica de l'edifici.

bottom of page