top of page
albert gas certificat energètic

Certificat eficiència energètica a Tortosa

A Albert Gas Arquitectura, oferim el servei de redacció del certificat energètic a Tortosa i obtenció de la corresponent etiqueta. El certificat energètic o certificat d’eficiència energètica és un document que informa sobre l’eficiència energètica d’un immoble. Un cop registrat en el registre oficial de la comunitat autònoma corresponent, s’obté l’etiqueta que classifica el nostre habitatge segons l’energia que consumeix.

 

La tarifa per la redacció del certificat energètic a Tortosa i l’obtenció de la corresponent etiqueta depèn de diversos factors (ubicació, tipus d’immoble, superfície en metres quadrats, etc.). Tanmateix inclou la gestió completa:

  • Inspecció de l’habitatge.

  • Redacció de l’informe.

  • Visat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació.

  • Presentació de l’informe realitzat a l’ICAEN.

  • Seguiment de l’expedient i assessorament tècnic personalitzat.

 

No dubti en demanar el seu pressupost de certificar energètic a Tortosa sense compromís.

Necessito un certificat d’eficiència energètica del meu edifici, habitatge o local a Tortosa?

Des de l'1 de juny de 2021 és obligatori que tots els edificis existents, que siguin objecte de compravenda o lloguer, disposin d'un certificat d'eficiència energètica i des de l'1 de novembre de 2007 és obligatori per als edificis d'obra nova.

Què ens indica el certificat d'eficiència energètica?

Aquest certificat indica el consum energètic (de l'edifici, habitatge o local) que tindrà en satisfer la demanda energètica en condicions normals. Amb les dades de consum energètic es classifica l'edifici dins d'una escala de 7 lletres, en la qual la lletra A indica que l'edifici és més eficient i la lletra G indica que l'edifici és menys eficient.

Què s'ha de tenir en compte per a calcular la qualificació energètica?

El que ha de tenir en compte el tècnic per a realitzar aquest càlcul són els següents aspectes:

 

– La zona climàtica on es troba l'edifici

 

– L'envolupant de l'edifici (tipologia de façana, coberta, finestres, etc.)

 

– Les instal·lacions (de climatització, de generació d'aigua calenta, il·luminació)

 

– Les instal·lacions amb font d'energia renovable (aerotèrmia, plaques solars, etc.)

Per a què serveix el certificat d'eficiència energètica?

És important per als usuaris dels edificis, habitatges o locals, per a poder tenir el coneixement sobre la despesa energètica que tindran aquestes entitats, és comparable amb l'etiqueta energètica que incorporen els grans i petits electrodomèstics, ja que és un aspecte que hem de tenir en compte a l'hora de realitzar un lloguer o una compra.

 

La certificació energètica ha de realitzar-la un tècnic qualificat i registrar aquest certificat en el Registre de Certificats d'Eficiència Energètica de cada comunitat autònoma. En el cas de Catalunya, aquest tràmit es realitza a través del ICAEN (Institut Català d’Energia).

 

El certificat té una validesa màxima de 10 anys, excepte quan la qualificació energètica sigui una lletra G, i en aquest cas la validesa és de 5 anys.

 

Des d’ Albert Gas Arquitectura com a tècnics certificadors també és important conèixer les nostres obligacions, ja que com a mínim s'ha de realitzar una visita presencial a l'immoble, s'han de realitzar recomanacions de millora i oferir col·laboració al ICAEN per a verificar la certificació, en cas de ser necessari.

 

Una vegada registrat el certificat, l'Administració verifica la informació i posteriorment emet la corresponent etiqueta d'eficiència energètica de l'edifici.

bottom of page