top of page
albertgas1

albert gas arquitectura – Certificats notarials de superfície i antiguitat per compres, herències o donacions a Tortosa

A albert gas arquitectura, oferim el servei d’elaboració i tramitació de certificats de superfície i antiguitat per compres, herències o donacions a Tortosa.


Si has rebut una casa d'herència i a les escriptures només hi consta el terreny, significa que la casa no està escripturada. Això pot dificultar la venda de la casa, ja que el comprador pot tenir dubtes sobre la seva propietat.


Per aconseguir que la casa estigui escripturada, cal obtenir un certificat descriptiu i d'antiguitat de la mateixa. Aquest certificat conté informació sobre la descripció de la casa, la seva antiguitat i la seva legalitat urbanística.


Amb el certificat descriptiu i d'antiguitat, pots anar a un notari i sol·licitar l'escriptura de la casa. El notari s'encarregarà de realitzar els tràmits necessaris per a la inscripció de la casa al registre de la propietat.
Si estàs a punt de vendre la teva casa i a la descripció registral no s'inclouen les obres d'ampliació realitzades en un període anterior, també és important que sol·licitis un certificat descriptiu i d'antiguitat. Aquest certificat reflectirà les obres realitzades, cosa que facilitarà la venda de la casa.


No dubti en demanar el seu pressupost fer el certificats de superfície i antiguitat per compres, herències o donacions a Tortosa sense compromís.

Què és un certificat de superfície i antiguitat  a Tortosa?

Un certificat de superfície i d'antiguitat és un document que proporciona informació essencial sobre una finca o immoble antic.

 

Aquesta informació és necessària per a diversos tràmits administratius i per a la protecció dels drets dels propietaris de les finques.

Quin és el primer pas per fer un certificat de superfície i antiguitat  a Tortosa?

Per obtenir un certificat de superfície i antiguitat, un tècnic qualificat realitza una inspecció de la finca. Durant la inspecció, el tècnic mesura les superfícies de la finca i identifica les diferents construccions existents.


El tècnic també realitza un aixecament de plànols de la finca. Els plànols mostren la ubicació, les dimensions i els usos de les diferents construccions.


Amb la informació obtinguda durant la inspecció i l'aixecament de plànols, el tècnic valora l'antiguitat aproximada de l'edificació. La valoració es basa en els materials i les tècniques de construcció utilitzades.

Què s’ha de fer a continuació per fer un certificat de superfície i antiguitat  a Tortosa?

Seguidament, el tècnic emet un informe que inclou la informació obtinguda durant la inspecció, l'aixecament de plànols i la valoració de l'antiguitat.


En alguns casos, l'informe també inclou un informe de georeferenciació. Aquest informe mostra la ubicació de la finca mitjançant un sistema de coordenades.

És necessari aquest informe de georeferenciació per fer un certificat de superfície i antiguitat  a Tortosa?

La georeferenciació és important perquè permet identificar la finca de manera inequívoca.

Per què és necessari aquest certificat de superfície i antiguitat  a Tortosa?

Els notaris sol·liciten als seus clients aquesta documentació per assegurar-se que l'edificació està legalment construïda i que els propietaris tenen els drets sobre la mateixa.

Per què contractar albert gas arquitectura per elaborar el certificat de superfície i antiguitat  a Tortosa?

El nostre servei permet als clients obtenir la documentació necessària de manera ràpida i senzilla. Els clients només han de proporcionar-nos la informació bàsica sobre l'edificació, i nosaltres ens encarregarem de la resta.


Amb la documentació que proporcionem, els clients poden inscriure la seva edificació al Registre de la Propietat. Això els donarà la seguretat jurídica que necessiten per vendre, hipotecar o transmetre la seva propietat.

bottom of page