top of page
albertgas1

albert gas arquitectura – Certificats notarials de superfície i antiguitat per compres, herències o donacions a L’Ametlla de Mar

Albert Gas Arquitectura elabora i gestiona certificats de superfície i antiguitat per a compres, herències i donacions a L'Ametlla de Mar.


Si has heretat una propietat amb edifici, però les escriptures només reflecteixen el terreny, això significa que l'edifici no està registrat al Registre de la Propietat. Això pot dificultar la venda de la propietat, ja que el comprador pot tenir dubtes sobre la titularitat.


Per registrar l'edifici al Registre de la Propietat, és necessari obtenir un certificat descriptiu i d'antiguitat. Aquest document proporciona informació sobre la descripció de l'edifici, la data de construcció i la seva conformitat amb la normativa urbanística vigent.


Es recomana realitzar aquest procés amb el suport d'un professional legal o notarial. Això assegurarà que tots els requisits i procediments es compleixin correctament.


Un cop obtingut el certificat descriptiu i d'antiguitat, pots anar a un notari i sol·licitar l'escriptura de la casa. El notari es encarregarà dels tràmits necessaris per registrar la casa al Registre de la Propietat.


Si estàs a punt de vendre la teva casa i a la descripció registral no s'inclouen les obres d'ampliació realitzades, també és important sol·licitar un certificat descriptiu i d'antiguitat. Aquest certificat reflectirà les obres realitzades, cosa que facilitarà la venda de la casa.


No dubtis a demanar-nos pressupost per fer els certificats de superfície i antiguitat per a compres, herències i donacions a L'Ametlla de Mar sense compromís.

Per què és important un certificat de superfície i antiguitat a L'Ametlla de Mar?

Un certificat de superfície i antiguitat és un document que proporciona informació essencial sobre una propietat immobiliària, com ara la seva superfície, la seva data de construcció i la seva conformitat amb la normativa urbanística vigent. Aquestes dades són importants per a diversos procediments administratius, com ara:


•La inscripció de la propietat al Registre de la Propietat: Si una propietat no està registrada al Registre de la Propietat, és difícil demostrar la seva titularitat. Un certificat de superfície i antiguitat pot ajudar a comprovar que la propietat és de la persona que la reclama.


•La sol·licitud d'una llicència d'obres: Si es vol realitzar una obra en una propietat, és necessari obtenir una llicència d'obres del municipi. Un certificat de superfície i antiguitat pot ajudar a demostrar que la propietat està en condicions de realitzar l'obra.


•La venda o la donació de la propietat: Si es vol vendre o donar una propietat, és important que el comprador o el donatari conservi una còpia del certificat de superfície i antiguitat. Aquest document proporcionarà informació important sobre la propietat, com ara la seva superfície i la seva data de construcció.


Per tant, un certificat de superfície i antiguitat és un document important que pot ser necessari per a diversos procediments administratius. És recomanable obtenir-lo sempre que es compri, es hereti o es doni una propietat immobiliària a L'Ametlla de Mar.

Com es comença a elaborar un certificat de superfície i antiguitat a L'Ametlla de Mar?

El primer pas per a l'elaboració d'un certificat de superfície i antiguitat és la realització d'una inspecció tècnica de la propietat. Aquesta inspecció és realitzada per un professional competent, com ara un arquitecte o un enginyer.


Durant la inspecció, el tècnic responsable procedeix a:


•    Calcular la superfície de la propietat, tant interior com exterior.
•    Identificar les diverses infraestructures presents, com ara edificis, piscines, jardins, etc.
•    Realitzar un plànol detallat de la propietat que inclogui la disposició espacial, les dimensions i els usos de les diferents construccions.


A partir de la informació recopilada durant la inspecció, el tècnic elabora un informe detallat que inclou la següent informació:


•    La superfície de la propietat.
•    La descripció de les diverses infraestructures presents.
•    El plànol detallat de la propietat.
•    Una estimació de l'antiguitat aproximada de les edificacions.
•    L'estimació de l'antiguitat es basa en l'anàlisi dels materials utilitzats, les tècniques constructives emprades i altres factors.


Una vegada elaborat l'informe, aquest és signat pel tècnic responsable i presentat a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. L'Ajuntament revisarà l'informe i, si ho considera convenient, emetre el certificat de superfície i antiguitat.

S’ha de fer alguna tasca més per a l'obtenció d'un certificat de superfície i antiguitat a L’Ametlla de Mar?

Tot i que no és obligatori per a l’obtenció del certificat es recomanable incorporar un informe de geolocalització, que detalla la posició geogràfica exacta de la propietat mitjançant un sistema de coordenades.

S’ha d’incorporar obligatòriament l’informe de georeferenciació per a l'elaboració d'un certificat de superfície i antiguitat a L’Ametlla de Mar?

Des de el nostre despatx realitzem sempre aquestes feines amb l’ajuda d’un topògraf degut a la capacitat per proporcionar una identificació inequívoca de la propietat i evitar així futurs problemes a l’hora d’enregistrar l’edifici.

Per què s’ha de fer aquest certificat de superfície i antiguitat a L’Ametlla de Mar?

Des de la notaria a l’hora de fer una escriptura, és sol·licita aquest certificat amb l'objectiu de verificar la legalitat de l'edificació i assegurar-se que els propietaris ostenten els drets legítims sobre la mateixa.

Per què triar albert gas arquitectura per a un certificat de superfície i antiguitat a L'Ametlla de Mar?

Albert Gas Arquitectura és una empresa amb experiència en la redacció de certificats de superfície i antiguitat a L'Ametlla de Mar. Oferim als nostres clients un servei professional i eficient, que inclou els següents avantatges:


•    Eficiència: El nostre procés de tramitació és ràpid i eficient. Els nostres clients només han de subministrar-nos les dades clau de la seva propietat, i nosaltres ens encarreguem de tot el resta.


•    Professionalisme: El nostre equip de professionals té una àmplia experiència en la redacció de certificats de superfície i antiguitat. Garantim que la documentació que proporcionem compleix amb tots els requisits legals.


•    Tranquil·litat: El nostre servei proporciona als nostres clients la tranquil·litat de saber que estan en bones mans. Ens comprometem a proporcionar un servei de qualitat que compleixi amb les seves expectatives.

bottom of page