top of page
albertgas1

albert gas arquitectura – Certificats notarials de superfície i antiguitat per compres, herències o donacions a Amposta

A albert gas arquitectura, oferim el servei d'elaboració i gestió de certificats de superfície i antiguitat per a compres, herències o donacions a Amposta.

Si has rebut una casa per herència i a les escriptures només hi consta el terreny, significa que la casa no està inscrita en el registre de la propietat. Això pot dificultar la venda de la casa, ja que el comprador pot tenir dubtes sobre la seva titularitat.Per aconseguir que la casa estigui inscrita en el registre de la propietat, cal obtenir un certificat descriptiu i d'antiguitat de la mateixa. Aquest certificat conté informació sobre la descripció de la casa, la seva antiguitat i la seva legalitat urbanística.

Amb el certificat descriptiu i d'antiguitat, pots anar a un notari i sol·licitar l'escriptura de la casa. El notari s'encarregarà de realitzar els tràmits necessaris per a la inscripció de la casa en el registre de la propietat.

Si estàs a punt de vendre la teva casa i a la descripció registral no s'inclouen les obres d'ampliació realitzades en un període anterior, també és important que sol·licitis un certificat descriptiu i d'antiguitat. Aquest certificat reflectirà les obres realitzades, cosa que facilitarà la venda de la casa.

No dubtis a demanar-nos pressupost per fer els certificats de superfície i antiguitat per a compres, herències o donacions a Amposta sense compromís.

Què és un certificat de superfície i antiguitat  a Amposta?

Un certificat de superfície i antiguitat és un document que proporciona dades fonamentals sobre una finca o habitatge antic.

 

Aquestes dades són necessàries per a diversos tràmits administratius i per a la salvaguarda dels drets dels propietaris de les finques.

Quin és el primer pas per fer un certificat de superfície i antiguitat  a Amposta?

Per obtenir un certificat de superfície i antiguitat, un tècnic competent realitza una visita a la finca. Durant la visita, el tècnic calcula les superfícies de la finca i identifica les diferents construccions existents.

El tècnic també realitza un plànol de la finca. El plànol mostra la ubicació, les dimensions i els usos de les diferents construccions.

Amb la informació obtinguda durant la visita i el plànol, el tècnic estima l'antiguitat aproximada de l'edificació. L'estimació es basa en els materials i les tècniques de construcció utilitzades.

Què s’ha de fer a continuació per fer un certificat de superfície i antiguitat  a Amposta?

Posteriorment, el tècnic lliura un document que inclou les dades obtingudes durant la visita, el plànol i l'estimació de l'antiguitat.

En alguns casos, el document també inclou un informe de geolocalització. Aquest informe mostra la ubicació de la finca mitjançant un sistema de coordenades.

És necessari aquest informe de georeferenciació per fer un certificat de superfície i antiguitat  a Amposta?

La georeferenciació és important perquè permet identificar la finca de manera inequívoca.

Per què és necessari aquest certificat de superfície i antiguitat  a Amposta?

Els notaris sol·liciten als seus clients aquesta documentació per assegurar-se que l'edificació està legalment construïda i que els propietaris tenen els drets sobre la mateixa.

Per què contractar albert gas arquitectura per elaborar el certificat de superfície i antiguitat  a Amposta?

El nostre servei permet als clients obtenir la documentació necessària de manera ràpida i fàcil. Els clients només han de proporcionar-nos la informació essencial sobre l'edificació, i nosaltres ens encarregarem dels detalls.

Amb la documentació que proporcionem, els clients poden registrar la seva edificació al Registre de la Propietat. Això els proporcionarà la seguretat jurídica que necessiten per vendre, hipotecar o transferir la seva propietat.

bottom of page