top of page
albertgas1

albert gas arquitectura – Certificats notarials de superfície i antiguitat per compres, herències o donacions a Sant Carles de la Ràpita

A Albert Gas Arquitectura, oferim el servei d'elaboració i gestió de certificats de superfície i antiguitat per a compres, herències o donacions a Sant Carles de la Ràpita.

Si has heretat una propietat que inclou una edificació, però les escriptures únicament reflecteixen la titularitat del terreny, això indica que la construcció no està registrada en el Registre de la Propietat. Aquesta circumstància pot complicar la transacció immobiliària, ja que el potencial comprador podria plantejar qüestions sobre la claredat de la titularitat de la propietat en qüestió. Per aconseguir la inscripció de la construcció al Registre de la Propietat, és imperatiu obtenir un certificat descriptiu i d'antiguitat de la propietat en qüestió. Aquest document proporciona detalls específics sobre la descripció de l'edifici, la seva data de construcció i la seva conformitat amb la normativa urbanística vigent. Es recomana realitzar aquest procés amb el suport d'un professional legal o notarial per assegurar-se que tots els requisits i procediments siguin satisfets amb precisió.

Amb el certificat descriptiu i d'antiguitat, pots anar a un notari i sol·licitar l'escriptura de la casa. El notari s'encarregarà de realitzar els tràmits necessaris per a la inscripció de la casa en el registre de la propietat.

Si estàs a punt de vendre la teva casa i a la descripció registral no s'inclouen les obres d'ampliació realitzades en un període anterior, també és important que sol·licitis un certificat descriptiu i d'antiguitat. Aquest certificat reflectirà les obres realitzades, cosa que facilitarà la venda de la casa.

No dubtis a demanar-nos pressupost per fer els certificats de superfície i antiguitat per a compres, herències o donacions a Sant Carles de la Ràpita sense compromís.

Per què és necessari un certificat de superfície i antiguitat a Sant Carles de la Ràpita?

Un certificat de superfície i antiguitat constitueix un document d'índole tècnica que encapsula informació essencial sobre una propietat immobiliària. Aquestes dades són indispensables per a múltiples procediments administratius i serveixen com a instrument de salvaguarda dels drets pertinents als propietaris de les propietats en qüestió.

Quin és el procediment inicial per a l'elaboració d'un certificat de superfície i antiguitat a Sant Carles de la Ràpita?

L'inici del protocol per obtenir un certificat de superfície i antiguitat requereix la realització d'una inspecció tècnica a càrrec d'un professional competent. En aquesta fase, el tècnic procedeix al càlcul meticulós de les àrees de la propietat i a la identificació de les diverses infraestructures presents.

 

Concomitantment, es genera un plànol exhaustiu que retrata amb precisió la disposició espacial, les dimensions i els usos atribuïts a les diferents construccions.

A partir de la informació recopilada durant la inspecció i el plànol detallat, el tècnic elabora un informe detallat on s’indica la estimació de l'antiguitat aproximada de les edificacions. Aquesta estimació es fonamenta en l'anàlisi minuciós dels materials utilitzats i de les tècniques constructives emprades, entre altres.

Quins passos consecutius s'han de seguir per a l'obtenció d'un certificat de superfície i antiguitat a Sant Carles de la Ràpita?

Posteriorment, el professional realitza la compilació i sistematització de les dades recopilades durant la inspecció, així com la creació del plànol i l'estimació de l'antiguitat de les construccions.

En determinades situacions, el document resultant pot incorporar un informe de geolocalització, que detalla la posició geogràfica exacta de la propietat mitjançant un sistema de coordenades.

És imprescindible la incorporació d'un informe de georeferenciació per a l'elaboració d'un certificat de superfície i antiguitat a Sant Carles de la Ràpita?

La georeferenciació es revela com un requisit ineludible en virtut de la seva capacitat per proporcionar una identificació inequívoca de la propietat.

Quina és la raó fonamental d'aquest certificat de superfície i antiguitat a Sant Carles de la Ràpita?

Els notaris requereixen aquesta documentació amb l'objectiu de verificar la legalitat de l'edificació i assegurar-se que els propietaris ostenten els drets legítims sobre la mateixa.

Per què albert gas arquitectura per redactar el certificat de superfície i antiguitat  a Sant Carles de la Ràpita?

El nostre despatx ofereix als clients una obtenció eficient i professional de la documentació essencial. Els clients únicament han de subministrar les dades clau relacionades amb l'edificació, i la nostra empresa es compromet a gestionar amb detall cada aspecte relatiu al procés.

Mitjançant la documentació proporcionada, els clients es capaciten per formalitzar el registre de la seva propietat al Registre de la Propietat, establint així la seguretat jurídica requerida per a operacions futures com la venda, hipoteca o transferència de la propietat.

bottom of page